• July 16, 2021

AstraZeneca

AstraZeneca แอสตราเซเนกา วัคซีนโควิด-19 AstraZenecaคืออะไร? แอสตราเซเนกา วัคซีนโควิด-19 ( AstraZeneca covid vaccine ) แต่สำหรับบริษัทผู้ผลิตจะใช้ชื่อว่า AZD1222 ซึ่งเป็นวัคซีน ที่ถูกคิดค้นโดย บริษัท แอสตราเซเนกา ( AstraZeneca ) ที่ร่วมผลิตทำขึ้น กับมหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด ( Oxford University ) โดยการนำเชื้อไวรัส ที่มีชื่อว่า อดิโน่ ( Adenovirus ) ซึ่งเป็นเชื้อที่ผ่านการทดลองมาแล้ว โดยเป็นเชื้อที่ทำให้ชิมแปนซี มีอาการเป็นหวัด แล้วนำมาดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อทำให้เกิด โปรตีนโคโรนาไวรัส ที่สามารถช่วยให้ ร่างกายของมนุษย์ สร้างภูมิคุ้มกัน ขึ้นมาเพื่อปกป้อง โคโรนาไวรัส ได้ในทางทฤษฎี นั่นเอง โดยวัคซีนที่ใช้เชื้ออดิโน่ไวรัส ได้รับผลการทดสอบโดย ทาง Johnson & Johnson และทางห้องปฏิบัติการ ที่ตั้งอยู่ประเทศจีน และในปัจจุบันก็ได้รับ…

Read More