• May 30, 2021

ไอที

ไอที อัพเดทข่าวสดใหม่ ไอที อัพเดทข่าวสดใหม่ ของวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้คุณได้ทราบข้อมูล ข่าวสาร สาระ ที่สำคัญก่อนใคร ได้แล้ววันนี้ โทรศัพท์ Samsung ปล่อย Patch Update โดยเริ่มปล่อยในเดือน มิถุนายน 2564 ที่ใกล้จะถึงนี้ ให้กับ Galaxy S21 ที่มีในบางประเทศเท่านั้น โดยที่ผ่านมา โทรศัพท์มือถือ Samsung S21 ถือได้เลยว่าเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และยังสร้างปรากฏการณ์ ในเรื่องของ Patch ที่มีความปลอดภัยก่อนใคร ซึ่งล่าสุดนี้ Samsung ได้ปล่อย Patch Update ทั้งหมด โดยมีจะมี G991NKSU3AUE8 , G996NKSU3AUE8 และ G998NKSU3AUE8 นั่นคือ Galaxy S21+ และ Galaxy S21 Ultra…

Read More