• June 25, 2021

ประโยชน์

ประโยชน์ ของพริกไทยปรับสมดุลของร่างกาย ประโยชน์พริกไทยที่มีชื่อสามัญทางวิทยาศาสตร์ว่าPiper ni grum  และมีชื่อทางท้องถิ่นที่เรียกว่า พริกขี้นก พริกไทยดำ พริกไทยขาว พริกน้อย เป็นต้น ลักษณะของพริกไทยจะเป็นไม้ยืนต้นที่มีจัดอยู่ในประเภทของไม้เลื้อยมี 5 เมตร   ลักษณะมีสีเขียวสด ใบคล้ายใบโพธิ์ จะออกช่อข้างลำต้นมีลักษณะเป็นซึ่งจะมีเมล็ดกลมๆ ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียซึ่งพบอยู่ในเทือกเขาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใต้ สำหรับบ้านเรามักเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่งที่ปลูกในจังหวัดตราด ระยอง เป็นพืชสมุนไพรที่เป็นวังขนาดเล็กโดยการจัดสรรพคุณอยู่ในหมวดของเครื่องปรุงการประกอบอาหารแห้งและเปียก ประโยชน์ จากคุณค่าทางโภชนาการของพริกไทย ประโยชน์เนื่องจากไทยมีปริมาณน้ำในเม็ดเล็กน้อยจึงไม่เกิดการขึ้นของเชื้อรามีวิธีการเก็บรักษาง่ายๆควรใส่ภาชนะที่แห้งสนิทและปิดให้มิดชิดเท่านั้น ชนิดของพริกไทยมีการนำมาใช้ประกอบอาหารมี 2 ชนิด พริกไทยขาวและพริกไทยดำ พริกไทยขาว คือ เมล็ดพริกไทยที่แก่เต็มที่ ดูจะเอามาแช่น้ำให้เปลือกเมล็ดมันลอกออกจากนั้นนำไปตากแห้งและบดเป็นผงเป็นพริกไทยขาว พริกไทยดำ คือ ที่ไทยที่แก่เต็มที่แต่ยังไม่สุกนำมาตากแห้งให้เป็นสีดำโดยการลอกเปลือกออกและบทให้ละเอียด สายพันธุ์ของพริกไทยนั้นมีทั้งหมด 6 สายพันธุ์  คือ พันธุ์ใบหนา พันธุ์บ้านแก้ว พันธุ์ปรางถี่หยิก พันธุ์ปรางธรรมดา  สายพันธุ์คุชชิ่ง สายพันธุ์ควายชวิด เป็นต้น  คุณสมบัติของพริกไทยและประโยชน์จะช่วยบำรุงร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเป็น เมล็ดพริกไทย เถาพริกไทย รากพริกไทย และดอกพริอกไทย -ดอกพริกไทยสรรพคุณแก้อาการตาแดง แก้อาเจียนทั้งยังช่วยในเรื่องของการผ่อนคลาย การหลับนอนเป็นอย่างดี…

Read More