• November 9, 2021

คิลิมันจาโร

คิลิมันจาโร เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาและเป็นภูเขาไม่กี่แห่งที่มีหิมะตกและมีธารน้ำแข็ง แต่มันกำลังละลายรวดเร็วจนน่าตกใจ โดยคาดว่า หากภาวะโลกร้อนยังเป็นเช่นนี้ต่อไป น้ำแข็งส่วนใหญ่บนภูเขาแห่งนี้จะหายไปภายในปี 2583 ซึ่งมันจะส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในเวลาเดียวกัน . ก่อนหน้านี้มีการประเมินกันว่า การหายไปของน้ำแข็งบนคิลิมันจาโรจะมีผลกระทบเล็กน้อยต่อปริมาณน้ำของพื้นที่รอบ ๆ ภูเขา เพราะป่าแห่ง คิลิมันจาโร ซึ่งอยู่ต่ำกว่าทุ่งน้ำแข็งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับประชากรในท้องถิ่นและภูมิภาคมากกว่า . แต่ตอนนี้พวกเขาคิดผิด การละลายของหิมะและธารน้ำแข็งของภูเขาคิลิมันจาโรกำลังจะส่งผลร้ายแรงต่อมนุษย์ โดยเฉพาะในประเทศแทนซาเนีย แต่ส่งผลดี (ชั่วคราว) ต่อสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมที่อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลีซึ่งอยู่ในเคนยา สองประเทศที่ภูเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ . สำนักข่าว Anadolu Agency ได้พูดคุยกับ ดร.แพทริก โอมอนดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสถาบันวิจัยและฝึกอบรมสัตว์ป่าในเคนยาเกี่ยวกับผลกระทบที่ธารน้ำแข็งละลายมีต่อระบบนิเวศ เขากล่าวว่า หิมะที่กำลังละลายได้เปลี่ยนพื้นที่ขนาด 392 ตารางกิโลเมตรของอุทยานแห่งชาติอัมโบเซลีให้กลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ . เขากล่าวว่า การละลายของธารน้ำแข็งคิลิมันจาโรมีผลทั้งทางบวกและทางลบ ทางด้านเคนยาผลงานออกมาเป็นบวก เพราะแต่เดิมอัมโบเซลีไม่ใช่พื้นที่ชุ่มน้ำ ตอนนี้ธารน้ำแข็งที่ละลายทำให้เกิดหนองน้ำที่ดึงดูสัตว์ใหม่ ๆ เข้ามาอาศัย . อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลีได้กลายเป็นสวรรค์แห่งใหม่ของนก เช่น นกฟลามิงโกที่ไม่เคยมีมาก่อนก็มาอาศัยที่นี่ และยังช่วยสัตว์ต่าง ๆ ให้มีแหล่งน้ำในช่วงฤดูแล้งที่เคยแล้งอย่างหมดหวัง แต่ตอนนี้ช้างมีแอ่งน้ำและปลักโคลนให้พวกมันลงไปอาบและเล่นอย่างสนุกสนาน ม้าลายและวิลเดอบีสต์พากันกินหญ้าในทุ่งหญ้าที่เขียวชะอุ่ม . จอห์น…

Read More