• July 30, 2021

ความเป็นตัวตน

ความเป็นตัวตน ของมนุษย์ ที่สามารถนำออกมาใช้ได้ คนที่โตหรือมีวุฒิภาวะที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว จะรู้ดีว่าต้องเอาความเป็นตัวตน ในอนาคตมาใช้ คือนึกภาพว่าตัวเองมีรายได้เยอะกว่านี้ คงไม่ได้แค่ทำแต่แบบเดิม ๆ นี้แน่นอน อธิบายจากงานวิจัย ในช่วงที่หมดไฟ หรือกลัวว่างานจะออกมาไม่ดี จนไม่อยากลงมือทำอะไรเลยนานวันเข้าก็สะสมเป็นความเครียดให้กับเรา ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะฝืนทำงานชิ้นนั้นให้ออกมาดี ในขณะที่ร่างกายและจิตใจไปคนละทิศละทาง อาจเป็นเพราะคุณอยู่ช่วงที่ใจกำลังเปราะบาง หรือพบกับปัญหาชีวิตครั้งใหญ่ ความกลัวที่เผชิญหน้ากับพายุที่ถาโถมเข้ามา ทำให้คุณไม่กล้าที่จะมองไปที่ปลายทาง และภาพที่คุณมองไม่เห็นนี้คือปัญหาที่ฉุดคุณไว้กับความกลัว ในทางจิตวิทยา ความเป็นตัวตน เหล่านี้อาจช่วยให้คุณก้าวข้ามความกลัวนั้นไปได้ งานวิจัยเรื่อง The stranger within : Connecting with our future selves ของ Cynthia Lee จาก UCLA เปิดเผยว่า “คนส่วนใหญ่มองภาพในอนาคตของตัวเองไม่ค่อยออก” เหตุผลเพราะเรานึกถึงตัวเองในอนาคต สมองจะประมวลผลว่าเราคือคนแปลกหน้า ซึ่งต่างกับตัวเองในตอนนี้อย่างสิ้นเชิง นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คน “ไม่ออมเงินเพื่อวัยเกษียณ” หรือ “ไม่ยอมพัฒนาตนเอง” ทั้งที่รู้ว่าไม่ดี เพราะมองภาพตัวเองในอนาคตไม่ออก หรือไม่สามารถเชื่อมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองในตอนนี้กับอนาคตได้นั่นเอง หรือเรามักจะมองภาพตัวเองไม่ออก เพราะเรามองเห็นภาพของคนอื่นที่ประสบความสำเร็จ เลยทำให้เราไม่ได้สัมผัสกับกระบวนการของ ความเป็นตัวตน…

Read More