• July 20, 2021

ความต้องการ

สรุปแบบพรีวิวหนังสือ รู้ ความต้องการ แค่นี้ขายดีทุกอย่าง ให้เราจำไว้ว่าลูกค้าต้องการซื้อ “ผลลัพธ์ของสินค้า” ไม่ใช่สินค้าและต้องรู้ให้ได้ ว่า “ทำไม” ลูกค้าถึงซื้อ โดยมี 4 ขั้นตอนสร้าง ความต้องการ ให้ลูกค้าคือ 1) อะไรเป็นปัญหาที่เขาอยากแก้ 2) อะไรเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งเขาไว้ ให้ยังแก้ไม่ได้ 3) อะไรจะปลดล็อกสิ่งที่ฉุดรั้งนั้นไว้ 4) อะไรที่ทำให้เขาต้องลงมือทำทันที มี ความต้องการ แล้วก็ต้องมี 5 เหตุผลที่ลูกค้าไม่ต้องการซื้อนั่นคือ 1) ไม่มีเหตุผลที่จะซื้อ แม้จะไม่มีเหตุผลให้ซื้อ แต่ “เหตุผลที่จะซื้อ สร้างได้!” เช่น ผู้ชายไม่จำเป็นต้องซื้อผ้าอนามัยแต่ตอนไป รด. อาจจำเป็นต้องใช้ผ้าอนามัยเพราะทำให้เดินแล้วไม่เจ็บ นี่คือการสร้างเหตุผล ให้ซื้อได้แล้ว 2) ความไม่ต้องการบางอย่าง “ซึ่งจำเป็นแต่ไม่ต้องการ” และบางอย่าง “ต้องการแต่ไม่จำเป็น” เช่น มีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้ แต่พอไปเดินห้างก็อยากได้เสื้อตัวใหม่หรือต้องออกกำลังกายให้แข็งแรงแต่ขี้เกียจ เป็นต้น สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่า * ความต้องการ = อารมณ์…

Read More