• May 21, 2021

จัดอันดับสถานที่เที่ยว

จัดอันดับสถานที่เที่ยว ต่างประเทศเยอรมัน 5 อันดับ จัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศ 1. เยอรมันปราสาทไฮเดลเบิร์ก อยู่ริมแม่น้ำสุดจะโรแมนติก คนส่วนใหญ่จะออกเสียงว่า ไฮเดลแบร์ก เป็นตัวเมืองที่ตั้งอยู่ที่ ฝั่งแม่น้ำ เรลคาร์ โดยมีประสาทไฮเดลแบร์ก บนเชิงเขาเหนือเมืองหลวงขึ้นไป  เป็นสถานที่ท่องหลักเลยก็ว่าได้ ถือว่าเป็นเมืองสวย บรรยายกาศดี ติดอันดับต้น ๆ เมื่อเข้ามาในเขตของปราสาท จะพบอาคารที่สวยงามอยู่ด้านหน้า เป็นอาคารสไตล์เรอเนสซองค์ที่ ตกแต่งผนังด้วยกระจก   บริเวณด้านเป็นอีกหนึ่ง ที่ถ่ายรูปที่สวยมาก ทั้งด้านในเป็นห้องเก็บไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ห้องเก็บไวน์ที่สำคัญอีกหนึ่ง แห่งของปราสาทแห่งนี้ เป็นถังไวน์ยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ กว้าง 8.5 เมตร สามารถเก็บไวน์ได้ถึง 2,000 ลิตร โดยเจ้าของไวน์จะส่งไวน์มาให้เจ้าของปราสาท จัดอันดับสถานที่เที่ยวต่างประเทศ เหมือนเครื่องบรรณาการ และ ไวน์ส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ในนี้ โดยที่นักท่องเที่ยว จะนิยมไปถ่ายรูปคู่ด้วย ซึ่งเวลาที่นักท่องเที่ยวไปถ่ายรูป จะเหลือตัวเล็กเพียงนิดเดียว เพราะถังไวน์ที่มีขนาดที่ใหญ่ กว่าตัวทำให้เป็นที่น่าสนใจ จุดชมวิวของไฮเดลแบร์ ทางฝั่งระเบียงตะวันตกของปราสาท จะเห็นอาคารบ้านเรือน สีส้ม สีแดง เต็มไปหมด ซึ่งอาคารจะสร้างอยู่บนรากฐานเดิม โดยเห็นโบสถ์ไฮลิกไกสท์เคียร์เค่อ   จัดอันดับสถานที่เที่ยว ต่างประเทศเยอรมัน  …

Read More

โรคและยา

โรคและยา มะเร็งเต้านมที่ควรระวัง โรคและยามะเร็งเต้านม เป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้อง กับการเจริญเติบโต ที่เซลล์ผิดปกติ คือเซลล์มะเร็ง       จะแบ่งตัวและไม่สามารถควบคุมได้ และศักยภาพในการรุกร่าน ร่างกายส่วนข้างเคียง เซลล์มะเร็งอาจแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย ผ่านไปยังต่อมน้ำเหลือง หรือ ว่ากระแสเลือด อาการมะเร็งโดยอาจจะเป็นก้อนได้ ที่สามารถเกิดใหม่ได้ตลอดเวลา มีเลือดอออกผอดปกติ มีการไอเป็นเวลานาน ๆ การเกิดโรคมะเร็งมี หลากหลาย ซับซ้อนและเข้าใจเพียงบางส่วน  หลายปัจจัยทราบแล้วว่าเพิ่มปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การสูบบุหรี่การรับประทานอาหาร การขาดกิจกรรมออกกำลังกาย มะเร็งส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นมากขึ้นเรื่อย ๆ การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของยีนจะเกิดขึ้นก่อน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ยีนส์ เกิดความเสียหายโดยตรง อาจประกอบด้วยความพกพร่อง  ทางพันธุกรรมที่มีเซลล์เดิม ก่อการเกิดการกลายพันธ์ เป็นมะเร็งได้   5-10% ในระยะต้นผู้ป่วยมะเร็ง โรคและยา จะไม่มีอาการเฉพาะที่ แต่เมื่อขนาดก้อนเริ่มโตขึ้น หรือ ว่าเริ่มเกิดเป็นแผล อาการอาจแสดงได้ อยู่ขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็ง และตำแหน่ง อาการส่วนใหญ่ จะไม่มีอาการจำเพาะ สามารถพบบ่อยในภาวะอื่น ๆ จึงถือได้ว่าเซลล์มะเร็งเป็นนักเลียนแบบ ของอาการโรคอื่น ๆ ทำให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาด มะเร็งเต้านมถือว่าเป็นโรคที่ผู้หญิงพบบ่อยมาก รองมากจาก โรคมะเร็งปากมดลูก…

Read More

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว ธรรมชาติ สัมผัสกับ สภาพแวดล้อม ที่สร้างขึ้นมาเอง โดยธรรมชาติ ให้ผู้ที่มาเที่ยว จะต้องเป็นกลุ่ม ที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ทำร้ายให้เสียหาย เช่น ทรัพยากรด้านชุมชน ทรัพยากรด้านธรรมชาติ เป็นไปตามรูปแบบ  การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ความสนใจในพิเศษ และการท่องเที่ยว ในรูปแบบ Mice เป็นการผ่อนคลาย หรือท่องเที่ยวหาความรู้ รอบด้านไปในตัว การท่องเที่ยว แหล่งธรรมชาติ การท่องเที่ยวในรูปแบบ แหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) มีองค์ประกอบดังนี้–การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา แหล่งธรรมชาติ ที่เป็นหิน ถ้ำ อุโมงค์  หินทราย ความงดงามของภูมิทัศน์ ความแปลงเปลี่ยนของ มุมโลก -การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม เฉพาะถิ่น ที่เกี่ยวเนื่อง กับระบบ นิเวศเป็นการเที่ยว แบบร่วมกับ ท้องถิ่น  เพื่อให้เกิดจิตสำนึก อย่างยั่งยืน -การท่องเที่ยวเชิง ดาราศาสตร์ การไปชม ดาราสาตร์…

Read More