• June 18, 2021

สารคดีสัตว์

สารคดีสัตว์โลก

สารคดีสัตว์ โลกนกกระเรียนไทย

สารคดีสัตว์โลก นกกระเรียนไทยเป็นสัตว์มีปีที่มีขนาดใหญ่กว่าจำพวกนกอื่น ๆ ที่ไม่ใช้นกที่อาศัยอยู่เพื่อการอพยพ  สามารถพบในบางพื้นที่ของอนุทวีปอินเดีย เมื่อนกกระเรียนยืนจะมีความสูงอยู่ที่

 1.8 เมตร สังเกตได้ง่ายอยู่ในพื้นที่แม่น้ำเปิดโล่ง

ลักษณะนกกระเรียนจะแตกต่างจากนกตัวอื่นสีของลำตัวมีสีเทาบริเวณคอและหัวมีสีแดง หากินได้ที่ลุ่มแม่น้ำที่ขัง เป็นบริเวณน้ำที่ตื้อ กินรากไม้ ใบ้หญ้าอ่อน แมลงที่อาศัยอยู่ในริมแม่น้ำ สัตว์น้ำที่มีขนาดเล็ก หรือสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหาร  นกกระเรียนมีคู่ที่ผสมพันธุ์เพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นตลอดชีวิตการขยายเผาพันธุ์  การปกป้องของนกกระเรียนจะใช้เสียงร้องเกี้ยวกราด  โดยการกางปีก กระโดดซึ่งเป็นการคล้ายเต้นรำ การเกี้ยวพาราศีก็เช่นกัน 

สารคดีสัตว์ โลกแห่งลุ่มแม่น้ำ

สารคดีสัตว์โลก เชื่อกันว่าหากคู่ครองของนกกระเรียนั้นได้เสียชีวิตลงอีกนกตัวกนึ่งจะเกิดการตรอมใจตรายตามอีกตัว ฤดูของการผสมพันธุ์จะอยู่ในช่วงของหน้าฝน  การสร้างรังเพื่ออาศัยเป็นรูปแบบวงกลมจากกก อ้อ และกอหญ้า   การกระจายพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นวงกว้างพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำของอินเดียเป็นจำนวนมากและเกิดการพบได้บ่อย มีการขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีจำนวนประชากรสองกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้แตกต่างกันคือ ตอนเหนืออยู่ที่ประเทศจีนและพม่า  และประชากรตอนใต้อยู่ในกัมพูชาและประเทศเวียดนาม สารคดีสัตว์ โลก ยังสามารถที่จะพบในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินอีกด้วย

สารคดีสัตว์ โลกนกกระเรียนไทย

ต่อมาได้มีการขยายพันธุ์ของนกกระเรียนได้น้อยลงกว่าแต่ก่อนเป็นจำนวนมาก แต่ถิ่นที่กำหนดมากที่สุดคือประเทศอินเดียมีการสืบพันธุ์กันอย่างต่อเนื่อง  อนุกรมวิธานและชนิดย่อย มีการตีพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนกกระเรียนเมื่อในปี ค.ศ 1881 ปัจจุบันนั้นจำแนกออกได้ถึง 3 ชนิด คือ G.a.antiogne  G.a.sharpii  G.a gilliae

วิวัฒนาการวงศ์ย่อยที่สามารถจะระบุได้ว่าพบนกกระเรียนได้ในยุคเริ่มแรกที่ถือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดขึ้นเมื่อสมัยอีโอซีน โดยประมาณ 35 ล้านปีมาแล้ว จากการศึกษาทางชีวภูมิศาสตร์ ของซากดึกดำบรรพ์ที่รู้จัก สารคดีสัตว์โลก อยู่ในอนุกรมวิธานของนกกระเรียนไทย  แสดงได้ว่าเป็นต้นกำหนดกลุ่มของโลกเก่า  มีความหลากหลายของระดับสกุลมีศูนย์อยู่ทางตะวันออกของทางแอฟริกาแต่เป็นที่เสียใจมากคือไม่มีการบักทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด  นิเวศวิทยาและพฤติกรรม มีการอพยพในระยะทางที่สั้น ๆ ในทุกฤดูฝนและฤดูแล้งอาศัยแถวลุ่มแม่น้ำนั้นตลอดทั้งปี ในขณะที่นกกระเรียนนั้นมีการจับคู่ผสมพันธุ์แล้วจะขับไล่นกกระเรียนตัวอื่นออกจากพื้นที่ใกล้เคียง การหากินอาหารนกกระเรียนที่อาศัยอยู่ที่แม่น้ำตื้อ น้ำลึกประมาณ 30 เซนติเมตร หรือว่าจะเป็นทุ่งหญ้า การหากินที่บ่อยมากทีสุดนั้นก็คือการปลักปากลงไปในพุ่มหญ้าเพื่อเป็นการหากินอาหารแมลงหรือสัตว์ตัวเล็ก ๆ เช่น กบ งูน้ำ ธัญพืช 

สารคดีสัตว์ โลกแห่งลุ่มแม่น้ำ

การผสมพันธุ์ นกกระเรียนนั้นจะส่งเสียงร้องแกร่…แกร่  เพื่อเป็นการส่งเสียงร้องหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายนั้นรู้ โดยมีการแสดงออกโดยการกางปีกให้อีกคู่นั้นเห็น หรือที่เรานั้นเห็นว่า นกกระเรียนนั้นมีการกระพือปีก ส่งเสียงด้วยท่าทางที่สวยงาม รวมไปถึงการเต้นระบำ เป็นการกระโดดในช่วงเวลาที่สั้น ๆสารคดีสัตว์โลก และทำการกระดกศีรษะขึ้นลง  ตบเท้า ไปรอบ ๆ  นกกระเรียนนั้นสร้างรังที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าตัวที่มีขนาดที่ใหญ่อยู่แล้ว  รังจะสร้างในน้ำตื้อ หรือโดยซ้อนทับไปบนกกกอก  ปัจจุบันนั้นมีภัยที่คุกคามนกกระเรียนเป็นอย่างมาก ส่วนมากจะเป็นนักที่ล่าสัตว์และเกิดอัตราการตายตั้งแต่เป็นไข่จนถึงนกวัยอ่อนจะอยู่ในประมาณร้อยละ 20 ต่อปี จึงเกิดการอนุรักษ์มากขึ้นกว่าแต่ก่อน

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวสารคดีสัตว์ แบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> janusmagnus ขอบคุณที่รับชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *