• July 6, 2021

ภาษี

ภาษี

ช้อปดีมีคืน ช้อปยังไงให้ได้คืน ภาษี สูงสุด

          ช้อปดีมีคืน คือโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศในช่วงท้ายปีโดยผู้ที่ใช้จ่ายตั้งแต่ 23 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 สามารถนำค่าซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้ของปี 2563 ตามจำนวนการจ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ซึ่งเงิน ภาษี ที่จะได้คืนของแต่ละคนนั้นจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเงินได้และอัตราภาษีที่แต่ละคนต้องจ่าย

โดยผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เพียงแต่เก็บใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐานผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในโครงการช้อปดีมีคืน ยกเว้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้

สินค้าที่ร่วมโครงการช้อปดีมีคืน

 • สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
 • สินค้า OTOP
 • หนังสือทั้งแบบเล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

 สินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน

 • สุราเบียร์และไวน์
 • ค่าน้ำมันและก๊าซหุงต้ม
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • ค่าบริการธุรกิจนำเที่ยว
 • ค่าที่พักโรงแรม

ใครลดหย่อน ภาษี ได้เท่าไหร่

อัตรา ภาษี เงินคืนตามระดับรายได้ หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาทสิทธิ์คืนภาษีสูงสุดตามระดับรายได้ หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท

 • สำหรับผู้ที่มีเงินได้สุทธิต่อปี 0 ถึง 150,000 บาทจะได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วโดยไม่ได้สิทธิ์คืนภาษีจากโครงการช้อปคืน ขอแนะนำให้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งแทน
 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,000 – 300,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดจำนวน 1,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001 – 500,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดจำนวน 3,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001 – 750,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดจำนวน 4,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001 – 1,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดจำนวน 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001 – 2,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดจำนวน 7,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001 – 5,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดจำนวน 9,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดจำนวน 10,500 บาท

เลือกอะไรดีคนละครึ่งหรือช้อปดีมีคืนภาษี

ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศใน องค์รวมจะมี 2 โครงการในช่วงปลายปี 2553 โครงการคนละเครื่องและชัดเจนคือผู้ที่จะเลือกใช้สิทธิ์ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

โครงการคนละครึ่ง

รัฐจะสนับสนุนเงินแก่ประชาชนในการซื้ออาหารเครื่องดื่มหรือสินค้าทั่วไปจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนร้อยละ 50 % ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน โดยรัฐจะชำระเงินดังกล่าวให้แก่ร้านค้าโดยตรง ภายใต้เงื่อนไขประชาชนต้องชำระค่าอาหารเครื่องดื่มหรือสินค้าทั่วไปให้แก่ร้านค้าผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จำนวนเงินที่รัฐบาลสนับสนุนให้ต่อ 1 หมายเลขประจำตัวประชาชนจะไม่เกิน 150 บาทต่อวันและไม่เกิน 3,000 บาท รวมตลอดทั้งโครงการ

โครงการช็อปดีมีคืน

เป็นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่เสีย ภาษี เงินได้ด้วยการนำค่าซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนจ่ายจริงรวมกันไม่เกิน 30,000 คน ซึ่งผู้เสียภาษีแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ซื้อและคิดอัตราภาษีคืนตามระดับเงินสุทธิในแต่ละปีเช่นเงินได้สุทธิต่อปี

 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,000 – 300,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดจำนวน 1,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001 – 500,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดจำนวน 3,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001 – 750,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดจำนวน 4,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001 – 1,000,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดจำนวน 6,000 บาท เป็นต้น

จะเลือกเข้าโครงการไหนดี

เนื่องจากคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะใช้สิทธิ์ในโครงการใดได้เพียง 1 โครงการเท่านั้นมีข้อแนะนำดังนี้

 • ถ้ารายได้ของคนไม่ถึง 150,000 บาทต่อปีหรือตลอดปี 2563 คุณไม่มี ภาษีที่จะต้องจ่ายให้เริ่มลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง
 • ถ้าคุณมีภาษีที่จ่ายตลอดปีมากกว่า 3,000 บาท และมีวางแผนว่าจะซื้อของใช้ในช่วงปลายปีก็ให้ใช้สิทธิ์เข้าโครงการช้อปดีมีคืน

อย่างไรก็ตามแนวทางนี้เป็นเพียงคำแนะนำอาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ของท่านที่จะนำมาพิจารณาเพิ่มเติมฯ ขอให้บทความนี้เป็นตัวอย่างและเป็นประโยชน์หรือข้อมูลดี ๆ ที่คุณจะได้รับแล้วก็ไปพิจารณาเพื่อที่จะเลือกว่าโครงการไหนดีและเหมาะสมสำหรับคุณต่อไป

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวภาษี แบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> janusmagnus ขอบคุณที่รับชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *