• October 27, 2021

ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณ ก๊าซเรือนกระจก ที่กักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศมีจำนวนมากขึ้นอีกครั้ง
เมื่อปีที่แล้วและยังทำสถิติใหม่ โดยอัตราการเพิ่มขึ้นทุกปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยประจำปี 2554-2563
แนวโน้มดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปในปี 2564 ตามข้อมูลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
(WMO) ซึ่งแถลงการณ์เรื่องก๊าซเรือนกระจกล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
.
ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ 413.2
ส่วนในล้านส่วนในปี 2563 และอยู่ที่ 149% ของระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ส่วนมีเทน (CH4)
อยู่ที่ 262% และไนตรัสออกไซด์ (N2O) มากถึง123% ของระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมในปี 1750 (พ.ศ. 2293) ซึ่งในเวลานั้นกิจกรรมของมนุษย์เริ่มรบกวนสมดุลตามธรรมชาติของโลก
.
ทั้งนี้ คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญที่สุดในชั้นบรรยากาศ โดยคิดเป็นประมาณ 66% ของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อสภาพอากาศ สาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการผลิตปูนซีเมนต์
.
มีเทนคิดเป็นประมาณ 16% ของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนของก๊าซเรือนกระจกที่มีอายุยืนยาว ตามรายงานของสำนักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NOAA) มีเทนประมาณ 40% ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโดยแหล่งธรรมชาติ (เช่น พื้นที่ชุ่มน้ำ)
.
และประมาณ 60% ของมีเทนมาจากแหล่งมานุษยวิทยา (เช่น การเลี้ยงวัวและแกะการเกษตร การปลูกข้าว การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงฟอสซิล หลุมฝังกลบ และการเผาไหม้ชีวมวล) ตัวเลขล่าสุดพบว่า การเพิ่มขึ้นจากปี 2562-2563 สูงกว่าปี 2561-2562 และยังสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาด้วย
.
ไนตรัสออกไซด์เป็นทั้งก๊าซเรือนกระจกที่ทรงพลังและสารเคมีทำลายโอโซน คิดเป็นประมาณ 7% ที่ทำให้เกิดการแผ่รังสีโดยก๊าซเรือนกระจกที่มีอายุยืนยาว มันถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจากทั้งแหล่งธรรมชาติ (ประมาณ 60%) และโดยมนุษย์ (ประมาณ 40%) รวมถึงมหาสมุทร ดิน การเผาไหม้ชีวมวล การใช้ปุ๋ย และกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ
.
ล่าสุดไนตรัสออกไซด์เเฉลี่ยทั่วโลกในปี 2563
อยู่ที่ (333.2 ppb) ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.2 ppb เมื่อเทียบกับปี 2562 . และสูงกกว่าอัตราปี 2562-2563 และยังสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (0.99 ppb ต่อปี)
.
ตัวเลขที่ออกมาแสดงให้เห็นว่า การชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ
ต่อระดับชั้นบรรยากาศของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศและอัตราการเติบโต แม้ว่า จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหม่ลดลงชั่วคราวก็ตาม โดยเฉพาะเมื่อเกิดการระบาดช่วงแรก ๆ เมื่อปีที่แล้ว
.
ข้อมูลจากสถานีตรวจสอบแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ระดับคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2564
โดยในเดือนกรกฎาคมความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่สถานีตรวจวัด
Mauna Loa (ฮาวาย, สหรัฐอเมริกา)
และ Cape Grim (แทสเมเนีย, ออสเตรเลีย) อยู่ที่ 416.96 ppm และ 412.1 ppm ตามลำดับ
เทียบกับ 414.62 ppm และ 410.03 ppm ในเดือนกรกฎาคม 2563
.
ตราบใดที่การปล่อยก๊าซยังดำเนินต่อไป อุณหภูมิโลกก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยอายุที่ยาวนานของคาร์บอนไดออกไซด์ ระดับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจนสังเกตได้จะคงอยู่เป็นเวลาหลายทศวรรษแม้ว่า การปล่อยมลพิษจะลดลงอย่างรวดเร็วจนเหลือศูนย์สุทธิ
.
สิ่งที่จะเกิดควบคู่ไปกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็คือสภาพอากาศสุดขั้วที่มากขึ้น รวมถึงความร้อนจัด
และฝนที่รุนแรง น้ำแข็งละลาย การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และการทำให้เป็นกรดในมหาสมุทร พร้อมกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ดังนั้นการปล่อยก๊าซที่เพิ่มขึ้นโดยอ้างว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงเป็นการทำลายเศรษฐกิจในระยะยาว
.
ประมาณครึ่งหนึ่งของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์
ในปัจจุบันยังคงอยู่ในชั้นบรรยากาศ อีกครึ่งหนึ่งถูกดูดซับไปโดยมหาสมุทรและระบบนิเวศทางบก.
แต่ WMO แสดงความกังวลว่า ความสามารถของระบบนิเวศบนบกและมหาสมุทรในการทำหน้าที่เป็น “อ่าง” ดูดซับคาร์บอนอาจมีประสิทธิภาพน้อยลงในอนาคต ซึ่งจะลดความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และลดศักยภาพป้องกันอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
.
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปี 2533 ถึง 2563 การแผ่รังสี

 • ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อสภาพอากาศของเรา –
  โดยก๊าซเรือนกระจกที่มีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้น 47% โดยคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นประมาณ 80% ของการเพิ่มขึ้นนี้ ตัวเลขดังกล่าวอิงจากการตรวจสอบโดยเครือข่าย Global Atmosphere Watch ของ WMO
  .
  “แถลงการณ์เรื่อง ก๊าซเรือนกระจก ส่งมอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน
  สำหรับผู้เจรจาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ COP26 ที่อัตราการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้น
  ของก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน เราจะเห็นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายในสิ้นศตวรรษนี้
  เกินกว่าเป้าหมายของข้อตกลงปารีสที่ 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม” ศาสตราจารย์เพตเตรี ทาลาอัส (Petteri Taalas) เลขาธิการ WMO กล่าวและชี้ว่า “เราออกนอกเส้นทาง”
  .
  “ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศทะลุหลัก 400 ส่วนต่อล้านในปี 2558
  และเพียงห้าปีต่อมาก็เกิน 413 ppm นี่เป็นมากกว่าแค่สูตรเคมีและตัวเลขบนกราฟ
  มันส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา ต่อสภาพโลกของเรา และต่ออนาคตของลูกหลานของเรา” ศาสตราจารย์ทาลาอัสกล่าว
  .
  “ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงอยู่ในชั้นบรรยากาศเป็นเวลาหลายศตวรรษและในมหาสมุทร
  เป็นเวลานานกว่านั้น ครั้งสุดท้ายที่โลกมีความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับตอนนี้คือเมื่อ 3-5 ล้านปีก่อน
  เมื่ออุณหภูมิอุ่นขึ้น 2-3 องศาเซลเซียสและระดับน้ำทะเลสูงกว่าตอนนี้ 10-20 เมตร แต่ในตอนนั้นมีประชากรไม่ถึง 7,800 ล้านคน” ศาสตราจารย์ทาลาอัสกล่าว
  .
  “หลายประเทศกำลังตั้งเป้าหมายที่เป็นกลางเกี่ยวกับคาร์บอน และหวังว่า COP26 จะเกิดความมุ่งมั่น
  เพิ่มขึ้นอย่างมาก เราจำเป็นต้องเปลี่ยนความมุ่งมั่นของเราไปสู่การปฏิบัติที่จะมีผลกระทบต่อก๊าซที่ขับเคลื่อน
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราจำเป็นต้องทบทวนระบบอุตสาหกรรม พลังงาน และการขนส่ง และวิถีชีวิตของเราทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นมีราคาไม่แพงและเป็นไปได้ในทางเทคนิค ไม่มีเวลาจะให้เราเสียอีกต่อไปแล้ว” ศาสตราจารย์ทาลาอัสกล่าว

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวก๊าซเรือนกระจก แบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> janusmagnus ขอบคุณที่รับชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *